Σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και το ειδικό εκπαιδευτικό σύστημα για παιδιά Α Δημοτικού, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ξεχωριστή ικανότητα που έχουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Τα παιδιά μαθαίνουν ευχάριστα ζωγραφίζοντας, τραγουδώντας, παίζοντας ειδικά εκπαιδευτικά παιχνίδια εξασκώντας συνεχώς τον προφορικό λόγο.