Με την χρήση των Η/Υ και των ειδικών προγραμμάτων MULTIMEDIA δίνουμε στα παιδιά κίνητρα για σωστή και ευχάριστη μάθηση στοχεύοντας στην καλλιέργεια, την ανάπτυξη της φαντασίας τους την δημιουργικότητα της κριτικής σκέψης και της κοινωνικότητάς τους.