Η διδασκαλία των αγγλικών "κάνει άλμα" μέσω της καινοτόμου ΕκπαιδευτικήςΠροσέγγισης "Jump", η οποία γίνεται πράξη κατά αποκλειστικότητα στο νομό Ξάνθης, στα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται σε 4 Βασικούς άξονες.

1.Φωνολογική προσέγγιση

2.Βιωματική Διαδασκαλία

3.Φηφιακή Υποστήριξη

4.Εκπαιδευμένοι Καθηγητες & Υλικό Διδασκαλίας