Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, «Equal Society-Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» στα πλαίσια των δράσεών του για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενύσχιση της απασχόλησης, ανακοινώνει μια σειρά από ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα κατάρτησης και στοχευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ανέργους και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας