Οι μαθητές περνούν σε μια συστηματικότερη διδασκαλία της δομής της ξένης γλώσσας. Αποκτούν τις βασικές γνώσεις, ευρύτερη ευχέρεια στη χρήση της και αρχίζουν να συντάσσουν σύνθετα κείμενα και παράλληλα εξασκούνται στον προφορικό λόγο.