Οι μαθητές αρχίζουν την προετοιμασία για την απόκτηση πτυχίων κατοχυρώνοντας έτσι τη γλωσσομάθειά τους. Υποβάλλονται σε συνεχή εξάσκηση του προφορικού και γραπτού λόγου με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεών τους.

Η χρήση οπτικοακουστικών μέσων όπως cassettes, flash cards, computers επιπλέον των ωρών διδασκαλίας διευκολύνουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, κάνοντάς την συγχρόνως πιο ευχάριστη στους σπουδαστές.

Το τρίπτυχο της επιτυχίας των σπουδαστών μας στις εξετάσεις των Πανεπιστημίων είναι οι άριστα εκπαιδευμένοι και έμπειροι καθηγητές μας, η σωστή και επιμελής προετοιμασία των προγραμμάτων μας για τις εξετάσεις και η επιμέλεια των σπουδαστών μας με τη δική μας συνεχή υποστήριξη.