Διδασκαλία Διεθνών Προδιαγραφών

Τι σημαίνει σύστημα διδασκαλίας διεθνών προδιαγραφών? Ποιότητα QLS!

Οι εξετάσεις αγγλικών του Cambridge για μικρούς μαθητές των Εκπαιδευτικών Κέντρων ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ θέτουν διεθνή πρότυπα στη διδασκαλία αγγλικών σε μικρές ηλικίες, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους καθηγητές.

H επιτυχία γίνεται χειροπιαστή όταν το παιδί λαμβάνει τo επίσημο πιστοποιητικό από το Cambridge.