Οι κωδικοί των νικητήριων κουπονιών είναι εδώ!!

Στις 9 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Burlington Books Εκδοτική Α.Ε. επί της οδού Παπαστράτου 12 & Ασκληπιού στον Πειραιά και ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Κας Φλώρας Παπαβασιλείου, έγινε η προγραμματισμένη κλήρωση του διαγωνισμού για το έπαθλο «5 Apple ipad mini wifi 16GB».
H κλήρωση έγινε σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού και τη διαδικασία κλήρωσης που προβλέπεται από αυτή.
 
Οι κωδικοί των νικητήριων κουπονιών που αναδείχθηκαν είναι οι:
1.  5666Z974X 
2.  7X58XZXB2
3.  E5264ZX6Z 
4.  3E5786ZD8 
5.  Z579X9AD6 
 
Οι νικητές έχουν το δικαίωμα να αξιώσουν το έπαθλο μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου 2017.
 
Σε περίπτωση που κάποιοι από τους νικητές δεν αξιώσουν κάποιο από τα έπαθλα έως και τις 10 Φεβρουαρίου, τα έπαθλα θα παραχωρηθούν σε επιλαχόντες τηρώντας την παρακάτω σειρά, όπως αυτοί κληρώθηκαν.
 
Οι κωδικοί των επιλαχόντων κουπονιών είναι οι:
1.   2B7D372DA
2.  8BAB9B3AB
3.   3Z3977FFD
4.   8FC6466XA
5.   9EX4EC9D2
 
Οι επιλαχόντες μπορούν να αξιώσουν το έπαθλο μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2017.