Έναρξη Νέου Τμήματος Εκπαιδευτών Ενηλίκων τον Σεπτέμβριο!!!

H UNICERT Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ., εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ και σας ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου σεμιναρίων στη «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

Η διάρκεια του σεμιναρίου, το οποίο αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών, ανέρχεται σε 160 ώρες ενώ οι συμμετέχοντες μετά τηνολοκλήρωση του προγράμματος μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την ένταξή τους στο μητρώο εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. ενώ με τη προσκόμιση της βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος κατοχυρώνουν 1,5 μόρια.

Εγγραφές έως 30 Αυγούστου 2019

Εγγραφές στα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
28ης Οκτωβρίου 201(δίπλα από το 3ο Δημοτικό Σχολείο)
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2541029438, 2541063680