Τμήματα προετοιμασίας για την ενότητα Α4 του Delf. Στην ενότητα αυτή διδάσκεται η πρακτική της λειτουργίας της γλώσσας καθώς και η κατανόηση και μετάδοση πληροφοριών. Οι εξετάσεις είναι γραπτές -κατανόηση και μετάδοση πληροφοριών βασισμένες σ'ένα ή περισσότερα σύντομα κείμενα. Σύνταξη ενός κειμένου με συνοχή και συνάφεια βασισμένο σε σημειώσεις. Σύνταξη τριών σύντομων μηνυμάτων που ανταποκρίνονται σε ποικίλες καταστάσεις επικοινωνίας. Μια άσκηση κατ' επιλογή μεταξύ των παρακάτω: Ανασύσταση ή συμπλήρωση ενός σύντομου κειμένου ή αναδιατύπωση ή διήγηση - περιγραφή σύμφωνα με εικόνες και σημειώσεις. Προφορική εξέταση: Βάση κασέτας απάντηση σε γραπτό ερωτηματολόγιο. Οι εξετάσεις διεξάγονται Κάθε Νοέμβριο και Μάιο. Λειτουργούν τμήματα ανηλίκων και ενηλίκων. Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα από δύο ώρες το κάθε μάθημα.
| Κατηγορία: Γαλλικά |

Τμήματα προετοιμασίας για την ενότητα Α3 του Delf. Στην ενότητα αυτή γίνεται επαφή με αυθεντικά γαλλικά κείμενα και με τον γαλλικό τύπο. Επίσης οι μαθητές διδάσκονται πώς να γράφουν επίσημα γράμματα. Οι εξετάσεις είναι γραπτές -κατανόηση κειμένου - Έκφραση - Επίσημο γράμμα και προφορικές. Εξετάσεις διεξάγονται κάθε Νοέμβριος και Μάιο. Λειτουργούν τμήματα ανηλίκων και ενηλίκων. Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα από δύο ώρες το κάθε μάθημα.
| Κατηγορία: Γαλλικά |

Τμήμα προετοιμασίας για την ενότητα Α2 του Delf. Οι μαθητές διδάσκονται πώς να εκφράζουν την προσωπική τους άποψη για θέματα κοινωνικού περιεχομένου και για ζητήματα που απασχολούν κυρίως του έφηβους. Οι εξετάσεις είναι γραπτές -κατανόηση κειμένου- έκθεση και προφορικές. Εξετάσεις διεξάγονται κάθε Νοέμβριο και Μάιο. Λειτουργούν τμήματα ενηλίκων και ανηλίκων. Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα από δύο ώρες το κάθε μάθημα.
| Κατηγορία: Γαλλικά |

Τμήμα προετοιμασίας για την ενότητα Α1 του Delf. Οι μαθητές διδάσκονται πώς να επικοινωνούν στην γαλλική, να περιγράφουν, να δίνουν και να παίρνουν πληροφορίες.

Οι εξετάσεις γίνονται δύο φορές τον χρόνο κάθε Νοέμβριο και Μάιο. Λειτουργούν τμήματα ανηλίκων και ενηλίκων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά: Στην συγγραφή ενός φιλικού γράμματος και προφορικά.

Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα από δύο ώρες το κάθε μάθημα.

| Κατηγορία: Γαλλικά |

Προκαταρτικό τμήμα όπου οι μαθητές διδάσκονται βασικές αρχές της Γαλλικής γλώσσας, βασική γραμματική και συντακτικό. Ιδιαίτερη βάση δίνεται στην επικοινωνία, δηλαδή οι μαθητές μαθαίνουν ν' αντιμετωπίζουν καθημερινές επικοινωνιακές καταστάσεις. Λειτουργεί τμήμα ανηλίκων και ενηλίκων.

Τα μαθήματα διαρκούν από την 1η Οκτωβρίου έως 30 Μαΐου.

Είναι κατανεμημένα σε δύο δίωρα μαθήματα ανά εβδομάδα.

| Κατηγορία: Γαλλικά |