Προκαταρτικό τμήμα όπου οι μαθητές διδάσκονται βασικές αρχές της Γαλλικής γλώσσας, βασική γραμματική και συντακτικό. Ιδιαίτερη βάση δίνεται στην επικοινωνία, δηλαδή οι μαθητές μαθαίνουν ν' αντιμετωπίζουν καθημερινές επικοινωνιακές καταστάσεις. Λειτουργεί τμήμα ανηλίκων και ενηλίκων.

Τα μαθήματα διαρκούν από την 1η Οκτωβρίου έως 30 Μαΐου.

Είναι κατανεμημένα σε δύο δίωρα μαθήματα ανά εβδομάδα.