Τμήμα προετοιμασίας για την ενότητα Α1 του Delf. Οι μαθητές διδάσκονται πώς να επικοινωνούν στην γαλλική, να περιγράφουν, να δίνουν και να παίρνουν πληροφορίες.

Οι εξετάσεις γίνονται δύο φορές τον χρόνο κάθε Νοέμβριο και Μάιο. Λειτουργούν τμήματα ανηλίκων και ενηλίκων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά: Στην συγγραφή ενός φιλικού γράμματος και προφορικά.

Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα από δύο ώρες το κάθε μάθημα.