Τμήμα προετοιμασίας για την ενότητα Α2 του Delf. Οι μαθητές διδάσκονται πώς να εκφράζουν την προσωπική τους άποψη για θέματα κοινωνικού περιεχομένου και για ζητήματα που απασχολούν κυρίως του έφηβους. Οι εξετάσεις είναι γραπτές -κατανόηση κειμένου- έκθεση και προφορικές. Εξετάσεις διεξάγονται κάθε Νοέμβριο και Μάιο. Λειτουργούν τμήματα ενηλίκων και ανηλίκων. Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα από δύο ώρες το κάθε μάθημα.