Τμήματα προετοιμασίας για την ενότητα Α4 του Delf. Στην ενότητα αυτή διδάσκεται η πρακτική της λειτουργίας της γλώσσας καθώς και η κατανόηση και μετάδοση πληροφοριών. Οι εξετάσεις είναι γραπτές -κατανόηση και μετάδοση πληροφοριών βασισμένες σ'ένα ή περισσότερα σύντομα κείμενα. Σύνταξη ενός κειμένου με συνοχή και συνάφεια βασισμένο σε σημειώσεις. Σύνταξη τριών σύντομων μηνυμάτων που ανταποκρίνονται σε ποικίλες καταστάσεις επικοινωνίας. Μια άσκηση κατ' επιλογή μεταξύ των παρακάτω: Ανασύσταση ή συμπλήρωση ενός σύντομου κειμένου ή αναδιατύπωση ή διήγηση - περιγραφή σύμφωνα με εικόνες και σημειώσεις. Προφορική εξέταση: Βάση κασέτας απάντηση σε γραπτό ερωτηματολόγιο. Οι εξετάσεις διεξάγονται Κάθε Νοέμβριο και Μάιο. Λειτουργούν τμήματα ανηλίκων και ενηλίκων. Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα από δύο ώρες το κάθε μάθημα.