Ακολουθεί το πτυχίο του Mittelstute, που χαίρει υψηλής αναγνώρισης, τόσο στα πανεπιστήμια της Γερμανίας όσο και στον εργασιακό τομέα σε όλο τον κόσμο.