Θέλεις πτυχίο Ιταλικών;Έλα στα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ και όταν σας ρωτάνε

Parli Italiano εσείς θα απαντάτε Si !!.

Κλείστε άμεσα τη θέση σας. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2541063680  ΚΑΙ 

 στο Facebook : https://www.facebook.com/gram.hatzistefanou