• Επεξεργασία Κειμένου-Word Processing PRoficiency
  • Υπολογιστικά Φύλλα-Spreasheets Proficiency
  • Βάσεις Δεδομένων-Databases Proficiency
  • Παρουσιάσεις-Presentations Proficiency
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου & Σχεδιασμός ιστοσελίδων-Internet Services & Web Authoring Proficiency