Μια γνώση... Πρώτης ανάγκης!

 

Ο 21ος αιώνας ανήκει στην πληροφορική! Γι' αυτό οφείλουμε, σήμερα κιόλας, να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας για τον κόσμο που έρχεται με χρήσιμες, πρακτικές γνώσεις. Εξάλλου, έρευνες που έγιναν στις ΗΠΑ απέδειξαν ότι η επαφή των παιδιών με computer από μικρή ηλικία αναπτύσσει την ευφυΐα και την διάθεση για μάθηση σε κάθε τομέα.

 

International Diploma in IT Skills Foundation for Young Learners

 

Απώτερος σκοπός μας είναι να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή σταδιακά με την τεχνολογία και να τα προετοιμάσουμε για το μέλλον όπου οι Η/Υ θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή τους ζωή. Τα παιδιά αποκτούν βασικές γνώσεις για τη λειτουργία, το χειρισμό και τις δυνατότητες ενός computer.

 

Για τον επιδέξιο χειρισμό ενός "εργαλείου" μάθησης, καρίερας, διασκέδασης

 

Είναι αδιανόητο για ένα νέο του σήμερα να μη χειρίζεται με άνεση έναν υπολογιστή και πολλά προγράμματα. Σπουδές, επάγγελμα, ψυχαγωγία συνδέονται πια στενά με την πληροφορική!

 

Εξειδικευμένα προγράμματα πληροφορικής για επαγγελματίες

 

Ταχύρυθμα, αποτελεσματικά, σχεδιασμένα αποκλειστικά για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ή οργανισμού του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 

Προηγμένες μέθοδοι διδασκαλίας

 

Γνώσεις μελετημένες για κάθε εταιρία, οργανισμό, τμήμα εργαζόμενο ξεχωριστά.