• Χρήση του Η/Υ και διαχείριση αρχείων -Windows
  • Επεξεργασία Κειμένου -Word
  • Υπολογιστικά Φύλλα-Excel
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου-Internet
  • Παρουσιάσεις-Power Point
  • Βάσεις Δεδομένων- Access