Με την χρήση των Η/Υ και των ειδικών προγραμμάτων MULTIMEDIA δίνουμε στα παιδιά κίνητρα για σωστή και ευχάριστη μάθηση στοχεύοντας στην καλλιέργεια, την ανάπτυξη της φαντασίας τους την δημιουργικότητα της κριτικής σκέψης και της κοινωνικότητάς τους.

| Κατηγορία: Αγγλικά |

Οι μαθητές αρχίζουν την προετοιμασία για την απόκτηση πτυχίων κατοχυρώνοντας έτσι τη γλωσσομάθειά τους. Υποβάλλονται σε συνεχή εξάσκηση του προφορικού και γραπτού λόγου με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεών τους.

Η χρήση οπτικοακουστικών μέσων όπως cassettes, flash cards, computers επιπλέον των ωρών διδασκαλίας διευκολύνουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, κάνοντάς την συγχρόνως πιο ευχάριστη στους σπουδαστές.

Το τρίπτυχο της επιτυχίας των σπουδαστών μας στις εξετάσεις των Πανεπιστημίων είναι οι άριστα εκπαιδευμένοι και έμπειροι καθηγητές μας, η σωστή και επιμελής προετοιμασία των προγραμμάτων μας για τις εξετάσεις και η επιμέλεια των σπουδαστών μας με τη δική μας συνεχή υποστήριξη.

| Κατηγορία: Αγγλικά |

Στο επίπεδο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ισορροπημένη εξάσκηση της γλώσσας, στη γραπτή έκφραση, στη γραμματική δομή και στην ανάπτυξη της προφορικής ικανότητας του μαθητή. Οι μαθητές αυτού του επιπέδου, έχοντας ήδη τις στοιχειώδεις γνώσεις σύνταξης και δομής της γλώσσας, εξοικειώνονται περισσότερο με την γλώσσα και την χειρίζονται με περισσότερη άνεση αποβάλλοντας τα λάθη του αρχάριου μαθητή.

| Κατηγορία: Αγγλικά |

Οι μαθητές περνούν σε μια συστηματικότερη διδασκαλία της δομής της ξένης γλώσσας. Αποκτούν τις βασικές γνώσεις, ευρύτερη ευχέρεια στη χρήση της και αρχίζουν να συντάσσουν σύνθετα κείμενα και παράλληλα εξασκούνται στον προφορικό λόγο.

| Κατηγορία: Αγγλικά |

Τα παιδιά εξοικειώνονται με τη γλώσσα και αποκτούν τον βασικό οπλισμό για βασική επικοινωνία. Αποκτούν ικανότητα γραφής ανάγνωσης και ομιλίας

| Κατηγορία: Αγγλικά |

Σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και το ειδικό εκπαιδευτικό σύστημα για παιδιά Α Δημοτικού, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ξεχωριστή ικανότητα που έχουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Τα παιδιά μαθαίνουν ευχάριστα ζωγραφίζοντας, τραγουδώντας, παίζοντας ειδικά εκπαιδευτικά παιχνίδια εξασκώντας συνεχώς τον προφορικό λόγο.