Unite Revolution Slider

Εκπαιδευτικά Κέντρα Χατζηστεφάνου

υπερέχουμε ...εν γνώση

Λίστα Υπηρεσιών

Σε τακτά χρονικά διαστήματα καλούνται οι γονείς να έλθουν στις εγκαταστάσεις μας για να παρακολουθήσουν με ποιόν τρόπο διδάσκονται οι ξένες γλώσσες στους μαθητές.

 

 

 

Υπάρχει συνεχής διοικητική μέριμνα και προσωπικό ενδιαφέρον για κάθε μαθητή ξεχωριστά. Γίνεται τακτική ενημέρωση γονέων για την επίδοση του μαθητή ή για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα προκύψει.

ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ για κάθε διδακτική ώρα (παρουσίες, απουσίες, διάβασμα, συμμετοχή, αφομοίωση, ύλη που διδάχθηκε, παρατηρήσεις).

Στα εκπαιδευτικά μας κέντρα, οι καθηγητές διοργανώνουν TESTS, MOCK TEST FCE, CAE, CPE, ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Υπάρχει άμμεση ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε κάθε απουσία καθώς και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ (Για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου).

Οι μαθητές με το πέρας της κάθε βαθμολογικής περιόδου λαμβάνουν αναλυτικό ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΟΔΟΥ.

EXTRA OFFICE HOURS και ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ D.O.S., ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

'Ένα ατομικό μάθημα μια ώρα εβδομαδιαίως ο κάθε σπουδαστής με τη χρήση των MULTIMEDIA αυτενεργώντας και δημιουργώντας κατά τη διάρκεια του ζει εξατομικευμένα όλη τη διδασκόμενη ύλη.

Ξεχωριστό μάθημα μια φορά την εβδομάδα με δεύτερο καθηγητή το οποίο σκοπό έχει αυστηρά και μόνο τον ζωντανό λόγο, διότι πιστεύουμε ότι εάν η γλώσσα δεν μιλιέται, είναι σαν να μη την γνωρίζουμε.

Προκειμένου να επιτύχουμε το δοκούν εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές όπως μαγνητοφώνηση σπουδαστών χρήση FLASH CARDS, AUTHENTIC MATERIAL.

Το διδακτικό υλικό επιλέγεται αφ' ενός μεν με αυστηρά παιδαγωγικά κριτήρια τα οποία έχει θέση το Τμήμα Ζωντανών Γλωσσών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Συμπληρώνονται δε με τα συγγράμματα ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ προκειμένου η κατάρτιση του σπουδαστή να είναι πληρέστερη.

Group 5 -9 σπουδαστών

Τα τμήματα του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ έχουν περιορισμένο αριθμό σπουδαστών γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στον καθηγητή να απευθύνει στον καθένα περισσότερες φορές τον λόγο.

Η διάταξη της αίθουσας καθώς επίσης και το ότι τα τμήματα αποτελούνται από άτομα της ίδιας ηλικίας και επιπέδου δημιουργούν τις συνθήκες για να εφαρμόζονται βασικές παιδαγωγικές αρχές όπως: ευγενής άμυλα και διαρκής συμμετοχή του σπουδαστή στο μάθημα.

Η ανάγκη για ξένες γλώσσες δεν έχει ηλικία!

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν είναι προνόμιο των μικρών ηλικιών. Σήμερα ό,τι ηλικία και αν έχουμε οφείλουμε και μπορούμε να μάθουμε μια ή περισσότερες ξένες γλώσσες.

Ειδικά προγράμματα ξένων γλωσσών για ενήλικους.

Πρόγραμμα e-enilikes, αγγλικών

Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά με προγράμματα διδασκαλίας μελετημένα σύμφωνα με τον τρόπο που μαθαίνουν οι ενήλικες.

Απο νωρίς, με εφόδια για το μέλλον. Τα παιδιά μας θα ζήσουν σ' έναν κόσμο με πολλές απαιτήσεις. Και είναι απαραίτητο να κερδίσουν χρόνο και να ξεκινήσουν να μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα από την πιο τρυφερή τους ηλικία.

Ειδικά για τα μικρά παιδιά ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ έχει επεξεργασθεί το πρόγραμμα διδασκαλίας ξένων γλωσσών HAPPY JUNIORS.

Ολιγομελή τμήματα 6-9 ατόμων.

Αρχίζουν όλο το χρόνο και αποτελούνται από μαθητές με το ίδιο επίπεδο γνώσεων για εξατομικευμένη διδασκαλία.

Απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ηλικίας τους. Για να μαθαίνουν ευχάριστα και διασκεδαστικά σαν παιχνίδι. Παιχνίδια εκμάθησης, τραγούδια, πλούσιο ακουστικό υλικό.

Άριστοι καθηγητές, πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, εκπαίδευση στη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία, με γνώση του τρόπου εκμάθησης των ενηλίκων.

Σύγχρονες παιδαγωγικές μεθοδολογίες

MULTIMEDIA για ατομικά μαθήματα στο computer με ήχο και εικόνα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ με συχνές επαναλήψεις.

Mock tests όταν οι μαθητές μπαίνουν στην τελική ευθεία των εξετάσεων, για να εξοικειώνονται με τον τρόπο και το κλίμα των εξετάσεων.