Τα παιδιά εξοικειώνονται με τη γλώσσα και αποκτούν τον βασικό οπλισμό για βασική επικοινωνία. Αποκτούν ικανότητα γραφής ανάγνωσης και ομιλίας