Η διδασκαλία των αγγλικών "κάνει άλμα" μέσω της καινοτόμου Εκπαιδευτικής Προσέγγισης "Jump", η οποία γίνεται πράξη κατά αποκλειστικότητα στο νομό Ξάνθης, στα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται σε 4 Βασικούς άξονες.

  1. Φωνολογική προσέγγιση
  2. Βιωματική Διαδασκαλία
  3. Φηφιακή Υποστήριξη
  4. Εκπαιδευμένοι Καθηγητες & Υλικό Διδασκαλίας