Τμήματα προετοιμασίας για την ενότητα Α3 του Delf. Στην ενότητα αυτή γίνεται επαφή με αυθεντικά γαλλικά κείμενα και με τον γαλλικό τύπο. Επίσης οι μαθητές διδάσκονται πώς να γράφουν επίσημα γράμματα. Οι εξετάσεις είναι γραπτές -κατανόηση κειμένου - Έκφραση - Επίσημο γράμμα και προφορικές. Εξετάσεις διεξάγονται κάθε Νοέμβριος και Μάιο. Λειτουργούν τμήματα ανηλίκων και ενηλίκων. Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα από δύο ώρες το κάθε μάθημα.