Γνώσεις... Σαν παιχνίδι

Οι γνώσεις είναι απλές προσιτές ευχάριστες. Τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας ζωγραφίζοντας επικοινωνώντας.

Ειδικευμένοι καθηγητές

Με βαθιά γνώση της παιδικής ψυχολογίας και την ικανότητα να μεταδίδουν ευχάριστα τη γνώση.