Εκπαιδεύσου τώρα  ΔΩΡΕΑΝ  στα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ και απέκτησε Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ, αλλά και από τον Ιδιωτικό Τομέα  ΜΟΝΟ σε ένα μήνα, καταβάλλοντας μόνο τα εξέταστρα. 

Στην εκπαίδευση αυτή τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ σου προσφέρουν:

Μαθήματα  Πληροφορικής, Κωδικό Τηλεκατάρτισης, Εξετάσεις στο χώρο μας, Πρακτική εξάσκηση στο χώρο μας και Έκδοση πιστοποιητικού